กรกฎาคม 10, 2024

ที่เที่ยวแปลกๆในโลก

สถานที่ ท่องเที่ยว สุดแปลก ทั่วโลก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข wwx3.info 

  • ข้อมูลส่วนบุคคล : wwx3.info ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ, อีเมล, ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลการเงิน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างรัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของสมาชิกให้มีความปลอดภัยสูงสุด และป้องกันบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การตรวจสอบอายุ : ทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับผู้เล่นที่ต้องการใช้บริการกับทางเว็บไซต์เอาไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุญาตอายุตามกฎหมายสำหรับการเล่นการพนันโดยทั่วไปคือ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ทางเว็บไซต์อาจดำเนินการตรวจสอบอายุของผู้ใช้บริการเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานอยู่ในช่วงอายุที่สามารถเล่นการพนันได้ตามกฎหมาย
  • ข้อกำหนดการใช้งาน : จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ก่อนทำการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปฏิบัติอย่างการ การระบุข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและการสร้างบัญชีผู้ใช้ ที่จะต้องมีการตรวจสอบอายุและการยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันการเล่นในสถานะผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ รวมไปถึงข้อจำกัดในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  • การยอมรับความเสี่ยง : ผู้เล่นต้องยอมรับควาเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ว่าการเล่นบาคาร่าออนไลน์และเกมคาสิโนต่างๆ เป็นการเล่นเกมที่มีความเสี่ยงและสามารถเสียเงินได้ตลอด และต้องสามารถรับผิดชอบในการตัดสินใจ รวมถึงผู้เล่นต้องยอมรับว่าผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับสุ่มโดยไม่มีการควบคุมและผลลัพธ์ในบางเกมอาจเป็นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
  • การจำกัดความรับผิดชอบ : ทางว็บไซต์จะมีการรับผิดชอบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือความไม่เสถียรภาพในการให้บริการเช่น การขัดข้องระบบ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกม ผู้เล่นควรตรวจสอบนโยบายเพื่อทราบรายละเอียดก่อนตัดสินใจ